ქალთა როლი კონფლიქტების მოგვარებაში

Posted: October 11, 2012 by unscr1325georgia in რეზოლუცია 1325

კონფლიქტების მოგვარების პროცესში ქალთა რესუსრის გამოყენების პრაქტიკა საქართველოში თითქმის არ არსებობს, ამ უკანასკნელი წლების განმავლობაში მდგომარეობა იცვლება და ეს პირველ რიგში განპირობებულია სახელმწიფო პოლიტიკით, რადგან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი რეალიზება თანამედროვე, დემოკრატიული სახელმწიფოს მთავარი მახასიათებელი უნდა იყოს. ქალი მმართველების სიმრავლე  სწორედ იმ ქვეყნებში შეინიშნება, სადაც დემოკრატიული ღირებულებებით ცხოვრების გამოცდილება გააჩნიათ. ცნობილია, რომ ქალები  კარგი  ინტუიციით  გამოირჩევიან  და  დიპლომატიურ  სამსახურშიც     პროგრესულ   პოლიტიკას   აწარმოებენ.  პოლიტიკაში  მთავარია  გონება, ხასიათი, სიმტკიცე და წინდახედულება ,  რაც  ქალსა და  მამაკაცს თანაბრად  აქვს.

დღესდღეობით საქართველოს  2 მოუგვარებელი კონფლიქტი აქვს და მოლაპარაკებების პროცესში ქალთა ჩართულობის დონე ძალიან დაბალია.

როგორც ქართულ– აფხაზური მოლაპარაკებების მონაწილე მერი გეგეჭკორი ამბობს: „უნდა უფრო მეტად  ამოქმედდეს სახალხო დიპლომატია სახელმწიფოს მხარდაჭერით, ძმების მკვლელები ხომ შეურიგებიათ და ჩვენც უნდა შევრიგდეთ“.

სახალხო დიპლომატია ამ წლების განმავლობაშიც მუშაობდა, თუმცა ამჯერად მას აქვს სახელმწიფოს მხარდაჭერა,  რადგან  საქართველოს პარლამმენტმა  მიიღო გაეროს  უშიშორების საბჭოს რეზოლუცია 1325–ის  „ქალებზე, მშვიდობასა და  უსაფრთხოებაზე“   სამოქმედო გეგმა   და მისი განხორციელება დაწყებულია.

ეროვნული სამოქმედო გეგმა ითვალსწინებს სახალხო დიპლომატიის პროცესებში ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობას,  ნდობის აღდგენის მიზნით ერთობლივი ეკონომიკური პროექტების განხორციელებას, რაც  ძალიან მნიშვნელოვანია,  რადგან ადამიანური კავშირების აღდგენა არის პირველი  ნაბიჯი  კონფლიქტის  მშვიდობიანი  გზით  მოგვარების  საქმეში.

ცნობილია რომ ქალები ადვილად  პოულობენ  საერთო  ენას  და ერთობლივი ეკონომიკური პროექტების განხორციელება მათ საუშალებას მისცემს გამონახონ მეტი საერთო , ვიდრე კონკრეტული ეკონომიკური საქმიანობაა.

ხატია ძაძუა

 

Comments
  1. larisa kevkhishvili says:

    ხატია, ომს ყოველთვის კაცები იწყებენ და მოლაპარაკებების მაგიდას ისევ კაცები მიუსხდებიან ხოლმე. აი ესაა ჩვენი უბედურება!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s